Henvisning og ventetider

Alle henvisninger må sendes av lege eller psykolog. Fra 1 september 2023 skal alle henvisninger sendes til lokalt DPS for rettighetsvurdering. Der vil rett til nødvendig helsehjelp bli vurdert.

Om rett til helsehjelp er gitt, vil du få en frist for behandling. Egnet behandler vil bli tildelt.

Man kan velge behandler selv under fritt behandlingsvalg, men dette ønsket må fremkomme av henvisningen. Om behandler ikke har ledig kapasitet, vil man få tilbud om annen behandler innen fristen.