Henvisning og ventetider

Alle henvisninger må sendes av lege eller psykolog. De sendes fortrinnsvis elektronisk via norsk helsenett.

Henvisinger blir vurdert i forhold til kapasitet, alvorlighet av symptomer og funksjonsfall, og hva som er forventet utbytte av behandling. Videre om behandling hos avtalespesialist vurderes å være beste behandlingsnivå.

Henvisninger blir vurdert innen 14 dager etter mottak.

Pasienter som henviser seg selv via brev, epost, meldinger og lignende, kan dessverre ikke forvente å få svar.

Pasienter kan ta kontakt med telefontjenesten Velg Behandlingssted, tlf. 800 41 004, for å finne ut om ventetider hos avtalespesialister, samt litt om hva den enkelte har som behandlingsprofil.

Ventetid for individualterapi er for tiden ca 6 mnd. Dette er beklagelig, men det er dessverre langt flere som søker behandling enn det er avtalespesialister til å tilby behandling. I tillegg er det slik at alle ikke automatisk kan forvente å bli satt på venteliste selv om de er henvist. Henvisninger må som nevnt bli vurdert.