Henrik Riekeles Vik

Psykologspesialist med avtalepraksis. Oslo Hospital.

Individualterapi av kortere til mellomlange forløp.

Gruppeterapi

Veiledning

Henrik Riekeles Vik
Henrik Riekeles Vik
Oslo Hospital

Oslo Hospital

Veibeskrivelse ↗

Tilbud

Individualterapi

Jeg tilbyr individualterapi for hovedsakelig korte til mellomlange forløp. Terapien er basert på samarbeid og endel hjemmeoppgaver. Innsikt i seg selv eller et problem er som regel ikke tilstrekkelig, det må også øves inn nye ferdigheter. Det er viktig at du som pasient forplikter deg til å jobbe med konkrete oppgaver mellom timene.

Terapien bygger på kognitiv terapi, noe aksept og forpliktelsesterapi og noe skjematerapi. 

Gruppeterapi

Jeg tilbyr to grupper, en for sosial fobi og en for relasjonelle vansker. Gruppene er for tiden fulltegnet. Det er løpende inntak; når noen slutter så blir det tatt inn en ny.

Gruppene går ukentlig. Man må forplikte seg til å kunne delta i gruppen i minimum 6 mnd.

Ofte stilte spørsmål

Her følger svar på en del vanlige spørsmål i forhold til behandling hos en avtalespesialist.

Hva er en avtalespesialist?

En psykolog med avtale er en spesialist i klinisk psykologi som har refusjonsordning med det offentlige. I mitt tilfelle med Helse Sør-Øst. En avtalespesialist er en del av spesialisthelsetjenesten i det offentlige helsevesenet.

Trenger jeg henvisning?

Du må henvises av lege eller psykolog. Alle henvisninger sendes nå til lokalt DPS for vurdering av rett til nødvendig helsehjelp. Deretter får man tildelt avtalespesialist med riktig kompetanse og tilgjengelighet. Du kan selv velge å komme til en bestemt behandler, men dette må fremkomme av henvisningen. Det kan hende denne behandleren ikke har kapasitet innen fristen som er gitt deg, og du må da eventuelt frasi deg kravet om å få behandling innen gitt frist, for å kunne komme til en bestemt behandler

Har du ventetid?

Ventetider oppdateres fortløpende. Lokalt henvisningsmottak på DPS vil ha tilgang til ledig kapasitet.

Hva koster behandlingen?

Egenandel per time er for tiden kr. 386,- for en enkelttime. Etter at du totalt har betalt kr. 3165,- for offentlig behandling, mottar du et frikort. Det betyr at du ikke lenger betaler for behandlingen.