Henrik Riekeles Vik

Psykologspesialist med avtalepraksis. Oslo Hospital.

Individualterapi av kortere til mellomlange forløp.

Gruppeterapi

Veiledning

Henrik Riekeles Vik
Henrik Riekeles Vik
Oslo Hospital

Oslo Hospital

Veibeskrivelse ↗

Tilbud

Individualterapi

Jeg tilbyr individualterapi for hovedsakelig korte til mellomlange forløp. Terapien er basert på samarbeid og endel hjemmeoppgaver. Innsikt i seg selv eller et problem er som regel ikke tilstrekkelig, det må også øves inn nye ferdigheter. Det er viktig at du som pasient forplikter deg til å jobbe med konkrete oppgaver mellom timene.

Terapien bygger på kognitiv terapi, noe aksept og forpliktelsesterapi og noe skjematerapi. 

Gruppeterapi

Jeg tilbyr to grupper, en for sosial fobi og en for relasjonelle vansker. Gruppene er for tiden fulltegnet. Det er løpende inntak; når noen slutter så blir det tatt inn en ny.

Gruppene går ukentlig. Man må forplikte seg til å kunne delta i gruppen i minimum 6 mnd.

Ofte stilte spørsmål

Her følger svar på en del vanlige spørsmål i forhold til behandling hos en avtalespesialist.

Hva er en avtalespesialist?

En psykolog med avtale er en spesialist i klinisk psykologi som har refusjonsordning med det offentlige. I mitt tilfelle med Helse Sør-Øst. En avtalespesialist er en del av spesialisthelsetjenesten i det offentlige helsevesenet.

Trenger jeg henvisning?

Du må henvises av lege eller psykolog. Henvisningen blir så vurdert i forhold til symptomtrykk, funksjonssvikt, forventet nytte av behandling, og om helsehjelpen best kan gis av avtalespesialist eller på annet nivå i helsetjenesten. Du kan ikke henvise deg selv. Henvisning av seg selv gjennom brev, sms eller beskjeder på telefonsvarer vil ikke bli vurdert, og du kan dessverre heller ikke bli prioritert besvart.

Du skal få henviser til å sende henvisning elektronisk gjennom Norsk Helsenett som jeg er tilknyttet. Alternativt skriftlig til Riekeles Vik AS, Ekebergveien 1A, 0192 Oslo.

Svar blir sendt til deg fortrinnsvis gjennom Digipost, alternativt standard brev, med kopi til henviser. Du kan regne med svar innen 14 dager etter at henvisningen er mottatt.

Har du ventetid?

Dessverre er det langt større etterspørsel om behandling enn det er avtalespesialister til å gi tilbud per i dag. Ventetid til individualterapi er ca 6 mnd. Det er også ventetid på gruppeterapi per i dag.

Selv om du blir henvist er det ikke garantert at du kan bli satt på venteliste. Henvisningen må fortsatt vurderes som nevnt over.

Hva koster behandlingen?

Egenandel per time er for tiden kr. 375,- for en enkelttime. Etter at du totalt har betalt kr. 2680,- for offentlig behandling, mottar du et frikort. Det betyr at du ikke lenger betaler for behandlingen.