behandlingsmetoder

Ulike behandlingsmetoder

Kognitiv terapi? Emosjonsfokusert terapi? Psykodynamisk terapi? Her følger en guide om hva som kjennetegner de vanligste behandlingsmetodene psykologer bruker.


Vi går gjennom de vanligste metodene som er i bruk hos Kognito Psykisk Helse.

behandlingsmetoder

Ulike behandlingsmetoder

Kognitiv terapi? Emosjonsfokusert terapi? Psykodynamisk terapi? Her følger en guide om hva som kjennetegner de vanligste behandlingsmetodene psykologer bruker.


Vi går gjennom de vanligste metodene som er i bruk hos Kognito Psykisk Helse.

behandlingsmetoder

Ulike behandlingsmetoder

Kognitiv terapi? Emosjonsfokusert terapi? Psykodynamisk terapi? Her følger en guide om hva som kjennetegner de vanligste behandlingsmetodene psykologer bruker.


Vi går gjennom de vanligste metodene som er i bruk hos Kognito Psykisk Helse.

Kognitiv terapi

Kognitiv terapi

Konsentrer deg om utviklingen av tenkemåte, holdninger, forholdet til dine egne følelser og handlinger. Anerkjenning og utforsking av hvilke bakgrunnsfaktorer som har bidratt til dette, med et primært fokus på nåtiden og endring av funksjon i fremtiden.

Fokus på tanker, følelser og atferd

Kognitiv terapi er en terapiretning som tar utgangspunkt i at tanker, følelser, kroppslige opplevelser og atferd, påvirker hverandre i en gjensitig utveksling. Viktig fokus på en ikke forutinntatt holdning fra terapeuten, undersøkende utforskning av tanker og holdninger, eksperimenter og eksponering. Terapien bygger er typisk strukturert, har tydelige mål og ofte hjemmeoppgaver, og bygger på en stor grad av gjensidig samarbeid.

Fokus på tanker, følelser og atferd

Kognitiv terapi er en terapiretning som tar utgangspunkt i at tanker, følelser, kroppslige opplevelser og atferd, påvirker hverandre i en gjensitig utveksling. Viktig fokus på en ikke forutinntatt holdning fra terapeuten, undersøkende utforskning av tanker og holdninger, eksperimenter og eksponering. Terapien bygger er typisk strukturert, har tydelige mål og ofte hjemmeoppgaver, og bygger på en stor grad av gjensidig samarbeid.

Fokus på tanker, følelser og atferd

Kognitiv terapi er en terapiretning som tar utgangspunkt i at tanker, følelser, kroppslige opplevelser og atferd, påvirker hverandre i en gjensitig utveksling. Viktig fokus på en ikke forutinntatt holdning fra terapeuten, undersøkende utforskning av tanker og holdninger, eksperimenter og eksponering. Terapien bygger er typisk strukturert, har tydelige mål og ofte hjemmeoppgaver, og bygger på en stor grad av gjensidig samarbeid.

Pionerer på feltet

Aaron Beck

Pionerer på feltet

Aaron Beck

Pionerer på feltet

Aaron Beck

Sentrale begreper

Automatiske tanker, leveregler, sikringsatferd,

Sentrale begreper

Automatiske tanker, leveregler, sikringsatferd,

Sentrale begreper

Automatiske tanker, leveregler, sikringsatferd,

Typisk anvendelse

De fleste psykiske lidelser, angstlidelser, OCD, depresjon, avhengighet, selvbildeproblematikk, spiseforstyrrelser, traumelidelser. Kognitiv terapi har en omfattende forskning i ryggen, og det er utviklet spesifikke behandlingsmodeller for ulike lidelser. Blant annet for sosial angst, panikk angst, generalisert angs, OCD, depresjon, traumer, spiseforstyrrelser

Typisk anvendelse

De fleste psykiske lidelser, angstlidelser, OCD, depresjon, avhengighet, selvbildeproblematikk, spiseforstyrrelser, traumelidelser. Kognitiv terapi har en omfattende forskning i ryggen, og det er utviklet spesifikke behandlingsmodeller for ulike lidelser. Blant annet for sosial angst, panikk angst, generalisert angs, OCD, depresjon, traumer, spiseforstyrrelser

Typisk anvendelse

De fleste psykiske lidelser, angstlidelser, OCD, depresjon, avhengighet, selvbildeproblematikk, spiseforstyrrelser, traumelidelser. Kognitiv terapi har en omfattende forskning i ryggen, og det er utviklet spesifikke behandlingsmodeller for ulike lidelser. Blant annet for sosial angst, panikk angst, generalisert angs, OCD, depresjon, traumer, spiseforstyrrelser

skjematerapi

Skjematerapi

En videreutvikling av kognitiv terapi. Fokus på leveregler og "skjema", hvordan man ser på seg selv, ens sårbare sider, og "modus", hvordan man typisk håndterer sine sårbare sider når disse trigges.

Fokus på leveregler og modus

Kognitiv terapi er en terapiretning som tar utgangspunkt i at tanker, følelser, kroppslige opplevelser og atferd, påvirker hverandre i en gjensitig utveksling. Viktig fokus på en ikke forutinntatt holdning fra terapeuten, undersøkende utforskning av tanker og holdninger, eksperimenter og eksponering. Terapien bygger er typisk strukturert, har tydelige mål og ofte hjemmeoppgaver, og bygger på en stor grad av gjensidig samarbeid.

Fokus på leveregler og modus

Kognitiv terapi er en terapiretning som tar utgangspunkt i at tanker, følelser, kroppslige opplevelser og atferd, påvirker hverandre i en gjensitig utveksling. Viktig fokus på en ikke forutinntatt holdning fra terapeuten, undersøkende utforskning av tanker og holdninger, eksperimenter og eksponering. Terapien bygger er typisk strukturert, har tydelige mål og ofte hjemmeoppgaver, og bygger på en stor grad av gjensidig samarbeid.

Fokus på leveregler og modus

Kognitiv terapi er en terapiretning som tar utgangspunkt i at tanker, følelser, kroppslige opplevelser og atferd, påvirker hverandre i en gjensitig utveksling. Viktig fokus på en ikke forutinntatt holdning fra terapeuten, undersøkende utforskning av tanker og holdninger, eksperimenter og eksponering. Terapien bygger er typisk strukturert, har tydelige mål og ofte hjemmeoppgaver, og bygger på en stor grad av gjensidig samarbeid.

Pionerer på feltet

Jeffrey Young

Pionerer på feltet

Jeffrey Young

Pionerer på feltet

Jeffrey Young

Sentrale begreper

Grunnleggende leveregler, skjema, modus, barnemodus, staffende modus, overkompenserende modus, sunt voksent modus.

Sentrale begreper

Grunnleggende leveregler, skjema, modus, barnemodus, staffende modus, overkompenserende modus, sunt voksent modus.

Sentrale begreper

Grunnleggende leveregler, skjema, modus, barnemodus, staffende modus, overkompenserende modus, sunt voksent modus.

Typisk anvendelse

Personlighetsforstyrrelser, relasjonelle vansker, avhengighet.

Typisk anvendelse

Personlighetsforstyrrelser, relasjonelle vansker, avhengighet.

Typisk anvendelse

Personlighetsforstyrrelser, relasjonelle vansker, avhengighet.

act

Aksept og forpliktelsesterapi

Her kommer det innhold

Fokus på aksept og verdibasert livspraksis.

Aksept og forpliktelsesterapi er...

Fokus på aksept og verdibasert livspraksis.

Aksept og forpliktelsesterapi er...

Fokus på aksept og verdibasert livspraksis.

Aksept og forpliktelsesterapi er...

Pionerer på feltet

Pionerer på feltet

Pionerer på feltet

Sentrale begreper

Defusion

Sentrale begreper

Defusion

Sentrale begreper

Defusion

Typisk anvendelse

De fleste psykiske lidelser, angstlidelser, OCD, depresjon, avhengighet, selvbildeproblematikk, spiseforstyrrelser, traumelidelser. Kognitiv terapi har en omfattende forskning i ryggen, og det er utviklet spesifikke behandlingsmodeller for ulike lidelser. Blant annet for sosial angst, panikk angst, generalisert angs, OCD, depresjon, traumer, spiseforstyrrelser

Typisk anvendelse

De fleste psykiske lidelser, angstlidelser, OCD, depresjon, avhengighet, selvbildeproblematikk, spiseforstyrrelser, traumelidelser. Kognitiv terapi har en omfattende forskning i ryggen, og det er utviklet spesifikke behandlingsmodeller for ulike lidelser. Blant annet for sosial angst, panikk angst, generalisert angs, OCD, depresjon, traumer, spiseforstyrrelser

Typisk anvendelse

De fleste psykiske lidelser, angstlidelser, OCD, depresjon, avhengighet, selvbildeproblematikk, spiseforstyrrelser, traumelidelser. Kognitiv terapi har en omfattende forskning i ryggen, og det er utviklet spesifikke behandlingsmodeller for ulike lidelser. Blant annet for sosial angst, panikk angst, generalisert angs, OCD, depresjon, traumer, spiseforstyrrelser

McT

Metakognitiv terapi

En videreutvikling av kognitiv terapi. Fokus mentale prosesser som grubling og bekymring som opprettholdende for mentale lidelser. Man går ikke inn på innholdet i tankene, men på selve opprettholdelsen og utførelsen av tankeprosessen og undersøker opprettholdende mekanismer som holdninger og forventninger.

Fokus på grubling og bekymring

Metakognitiv terapi...

Fokus på grubling og bekymring

Metakognitiv terapi...

Fokus på grubling og bekymring

Metakognitiv terapi...

Pionerer på feltet

Jeffrey Young

Pionerer på feltet

Jeffrey Young

Pionerer på feltet

Jeffrey Young

Sentrale begreper

Frakoplet oppmerksomhet

Sentrale begreper

Frakoplet oppmerksomhet

Sentrale begreper

Frakoplet oppmerksomhet

Typisk anvendelse

Behandling av depresjon, angstlidelser som generalisert angst og OCD.

Typisk anvendelse

Behandling av depresjon, angstlidelser som generalisert angst og OCD.

Typisk anvendelse

Behandling av depresjon, angstlidelser som generalisert angst og OCD.

Behandlings FAQ

Vanlige spørsmål

Anbefaler dere en bestemt terapiretning?

Det er vanskelig å anbefale en behandlingsmetode fremfor en annen helt generelt. Det kommer an på problemstilling og hva du som pasient kjenner deg igjen i. Mange psykologiske teorier har overlapper, selv om begrepsbruken kan være annerledes. Fokus på fortid vs nåtid og fremtid vektes også ulikt. Vi forsøker å finne riktig behandler til din problematikk.

Anbefaler dere en bestemt terapiretning?

Det er vanskelig å anbefale en behandlingsmetode fremfor en annen helt generelt. Det kommer an på problemstilling og hva du som pasient kjenner deg igjen i. Mange psykologiske teorier har overlapper, selv om begrepsbruken kan være annerledes. Fokus på fortid vs nåtid og fremtid vektes også ulikt. Vi forsøker å finne riktig behandler til din problematikk.

Anbefaler dere en bestemt terapiretning?

Det er vanskelig å anbefale en behandlingsmetode fremfor en annen helt generelt. Det kommer an på problemstilling og hva du som pasient kjenner deg igjen i. Mange psykologiske teorier har overlapper, selv om begrepsbruken kan være annerledes. Fokus på fortid vs nåtid og fremtid vektes også ulikt. Vi forsøker å finne riktig behandler til din problematikk.

What payment methods do you offer?

What payment methods do you offer?

What payment methods do you offer?

How much does a subscription cost?

How much does a subscription cost?

How much does a subscription cost?

What is your refund policy?

What is your refund policy?

What is your refund policy?