Gruppe

Gruppeterapi


Gruppeterapi for deg med relasjonelle problemer eller sosial engstelse.


Hver gruppe går ukentlig. Du som pasient må forvente å kunne møte ukentlig i minimum 6 mnd. Gruppen har maksimalt 8 deltakere. Henvisning må sendes lokalt DPS, deretter vil du innkalles til vurderingssamtale om rett til nødvendig helsehjelp er innvilget og det er ledig kapasitet.Gruppe

Gruppeterapi


Gruppeterapi for deg med relasjonelle problemer eller sosial engstelse.


Hver gruppe går ukentlig. Du som pasient må forvente å kunne møte ukentlig i minimum 6 mnd. Gruppen har maksimalt 8 deltakere. Henvisning må sendes lokalt DPS, deretter vil du innkalles til vurderingssamtale om rett til nødvendig helsehjelp er innvilget og det er ledig kapasitet.Gruppe

Gruppeterapi


Gruppeterapi for deg med relasjonelle problemer eller sosial engstelse.


Hver gruppe går ukentlig. Du som pasient må forvente å kunne møte ukentlig i minimum 6 mnd. Gruppen har maksimalt 8 deltakere. Henvisning må sendes lokalt DPS, deretter vil du innkalles til vurderingssamtale om rett til nødvendig helsehjelp er innvilget og det er ledig kapasitet.Gruppe for deg med sosial engstelse

Gruppe med fokus på mestring av sosial engstelse. Du har høy selvbevissthet i sosiale sammenhenger. Du gruer deg svært mye til å få fokus på deg. I gruppen behandler vi temaer som selvbilde, skam, verdier, forholdet til følelser, mestringsstrategier, samt holdninger og atferd. Vi trener på ferdigheter i tillegg til å diskutere personlige erfaringer. Relevant terapeutisk forkus er kognitiv atferdsterapi. Det er ledig kapasitet i gruppen fra august.

Gruppe for deg med relasjonelle vansker

Gruppe med fokus på selvbilde, verdier og forholdet til andre. Vi fokuserer på tolkninger av situasjoner, hensiktsmessig atferd og å sette relevante mål for den enkelte. Temaer kan være tillit, unnvikelse, håndtering av egne følelser, investering i verdibasert livspraksis. Relevant terapeutisk fokus er skjematerapi og aksept og forpliktelsesterapi. Det er ledig kapasitet fra august.

Gruppe for deg med sosial engstelse

Gruppe med fokus på mestring av sosial engstelse. Du har høy selvbevissthet i sosiale sammenhenger. Du gruer deg svært mye til å få fokus på deg. I gruppen behandler vi temaer som selvbilde, skam, verdier, forholdet til følelser, mestringsstrategier, samt holdninger og atferd. Vi trener på ferdigheter i tillegg til å diskutere personlige erfaringer. Relevant terapeutisk forkus er kognitiv atferdsterapi. Det er ledig kapasitet i gruppen fra august.

Gruppe for deg med relasjonelle vansker

Gruppe med fokus på selvbilde, verdier og forholdet til andre. Vi fokuserer på tolkninger av situasjoner, hensiktsmessig atferd og å sette relevante mål for den enkelte. Temaer kan være tillit, unnvikelse, håndtering av egne følelser, investering i verdibasert livspraksis. Relevant terapeutisk fokus er skjematerapi og aksept og forpliktelsesterapi. Det er ledig kapasitet fra august.

Gruppe for deg med sosial engstelse

Gruppe med fokus på mestring av sosial engstelse. Du har høy selvbevissthet i sosiale sammenhenger. Du gruer deg svært mye til å få fokus på deg. I gruppen behandler vi temaer som selvbilde, skam, verdier, forholdet til følelser, mestringsstrategier, samt holdninger og atferd. Vi trener på ferdigheter i tillegg til å diskutere personlige erfaringer. Relevant terapeutisk forkus er kognitiv atferdsterapi. Det er ledig kapasitet i gruppen fra august.

Gruppe for deg med relasjonelle vansker

Gruppe med fokus på selvbilde, verdier og forholdet til andre. Vi fokuserer på tolkninger av situasjoner, hensiktsmessig atferd og å sette relevante mål for den enkelte. Temaer kan være tillit, unnvikelse, håndtering av egne følelser, investering i verdibasert livspraksis. Relevant terapeutisk fokus er skjematerapi og aksept og forpliktelsesterapi. Det er ledig kapasitet fra august.