priser

Priser

Behandling kun etter henvisning og innvilget rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetejensten.

Oppdatert per 01.01.24

priser

Priser

Behandling kun etter henvisning og innvilget rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetejensten.

Oppdatert per 01.01.24

priser

Priser

Behandling kun etter henvisning og innvilget rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetejensten.

Oppdatert per 01.01.24

Terapi

Fra. 386,-

Egenandel Helfo

Frikort fra kr. 3165,-

Avbestilling innen 48 t

Video mulig

Terapi

Fra. 386,-

Egenandel Helfo

Frikort fra kr. 3165,-

Avbestilling innen 48 t

Video mulig

Terapi

Fra. 386,-

Egenandel Helfo

Frikort fra kr. 3165,-

Avbestilling innen 48 t

Video mulig

Gruppeterapi

Kr. 579,-

Egenandel Helfo

Frikort fra kr. 3165,-

Relasjon og sosial angst

Avbesilling innen 48t

Gruppeterapi

Kr. 579,-

Egenandel Helfo

Frikort fra kr. 3165,-

Relasjon og sosial angst

Avbesilling innen 48t

Gruppeterapi

Kr. 579,-

Egenandel Helfo

Frikort fra kr. 3165,-

Relasjon og sosial angst

Avbesilling innen 48t

Veiledning

Fra 1600,-

Div. veiledningsoppdrag

Medgått tid

Helsepersonell

Etter avtale

Veiledning

Fra 1600,-

Div. veiledningsoppdrag

Medgått tid

Helsepersonell

Etter avtale

Veiledning

Fra 1600,-

Div. veiledningsoppdrag

Medgått tid

Helsepersonell

Etter avtale

Avbestillingsregler

Behandling kun etter henvisning og innvilget rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetejensten.

Oppdatert per 01.01.24

Avbestillingsregler

Behandling kun etter henvisning og innvilget rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetejensten.

Oppdatert per 01.01.24

Avbestillingsregler

Behandling kun etter henvisning og innvilget rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetejensten.

Oppdatert per 01.01.24

Hva er deres regler om avbestilling?

Du kan avbestille timer opp til 48 tiimer i forveien. Etter det må timen betales. Dette fordi timen er holdt av til deg, og vi ikke kan ersatte den på kort varsel. Dette gjelder uansett årsak. Du kan logge inn og ordne dine bestillinger selv.

Hva er deres regler om avbestilling?

Du kan avbestille timer opp til 48 tiimer i forveien. Etter det må timen betales. Dette fordi timen er holdt av til deg, og vi ikke kan ersatte den på kort varsel. Dette gjelder uansett årsak. Du kan logge inn og ordne dine bestillinger selv.