Terapi

Terapi for voksne

Individialterapi

Jeg jobber integrativt, og forsøker å tilpasse behandlingen til deg.

Terapi

Terapi for voksne

Individialterapi

Jeg jobber integrativt, og forsøker å tilpasse behandlingen til deg.

Terapi

Terapi for voksne

Individialterapi

Jeg jobber integrativt, og forsøker å tilpasse behandlingen til deg.

Metoder jeg jobber etter

‍Det er utviklet en rekke spesifikke behandlingsformer for en rekke lidelser som er evidensbaserte - det vil si at de har vist seg effektive gjennom forskning på behandlingseffekt. På enkelte lidelser er effektstørrelsen på spesifikk behandling relativt robust. Det er for eksempel angstlidelser som sosial angst, OCD, enkel fobier, panikkangt, søvnvansker og traumelidelser, at for eksempel kognitiv terapi har vist god evidens. For andre lidelser kan terapimetoden være mindre avgjørende, og "fellesfaktorer" som evnen til å vise empati og forståelse, samt generelle terapeutiske kvaliteter, være mest relevant. Jeg har kompetanse på kognitiv terapi, EMDR og traumeterapi, skjematerapi og aksept og forpliktelsesterapi.

Kompetanse

Jeg har kompetanse på å utrede og behandle de vanligste psykiske problemer hos voksne. Jeg forsøker å fokusere på å tilby målrettet og spesialisert behandling Hvert individ har en unik historie og behov, og jeg forsøker å tilby en skreddersydd terapeutisk opplevelse som respekterer din individualitet, samtidig som jeg forventer samarbeid og aktiv deltakelse fra din del.

Video

Behandling av de fleste psykiske lidelser hos voksne kan utføres via video. Et alternativ om du i perioder ikke kan møte på kontoret.

Problemstillinger jeg behandler:

Angstlidelser. Depresjon Selvbilde Spiseforstyrrelser Stressmestring Søvnvansker Relasjonsvansker Personlighetsvansker Traumelidelser

Metoder jeg jobber etter

‍Det er utviklet en rekke spesifikke behandlingsformer for en rekke lidelser som er evidensbaserte - det vil si at de har vist seg effektive gjennom forskning på behandlingseffekt. På enkelte lidelser er effektstørrelsen på spesifikk behandling relativt robust. Det er for eksempel angstlidelser som sosial angst, OCD, enkel fobier, panikkangt, søvnvansker og traumelidelser, at for eksempel kognitiv terapi har vist god evidens. For andre lidelser kan terapimetoden være mindre avgjørende, og "fellesfaktorer" som evnen til å vise empati og forståelse, samt generelle terapeutiske kvaliteter, være mest relevant. Jeg har kompetanse på kognitiv terapi, EMDR og traumeterapi, skjematerapi og aksept og forpliktelsesterapi.

Kompetanse

Jeg har kompetanse på å utrede og behandle de vanligste psykiske problemer hos voksne. Jeg forsøker å fokusere på å tilby målrettet og spesialisert behandling Hvert individ har en unik historie og behov, og jeg forsøker å tilby en skreddersydd terapeutisk opplevelse som respekterer din individualitet, samtidig som jeg forventer samarbeid og aktiv deltakelse fra din del.

Video

Behandling av de fleste psykiske lidelser hos voksne kan utføres via video. Et alternativ om du i perioder ikke kan møte på kontoret.

Problemstillinger jeg behandler:

Angstlidelser. Depresjon Selvbilde Spiseforstyrrelser Stressmestring Søvnvansker Relasjonsvansker Personlighetsvansker Traumelidelser

Metoder jeg jobber etter

‍Det er utviklet en rekke spesifikke behandlingsformer for en rekke lidelser som er evidensbaserte - det vil si at de har vist seg effektive gjennom forskning på behandlingseffekt. På enkelte lidelser er effektstørrelsen på spesifikk behandling relativt robust. Det er for eksempel angstlidelser som sosial angst, OCD, enkel fobier, panikkangt, søvnvansker og traumelidelser, at for eksempel kognitiv terapi har vist god evidens. For andre lidelser kan terapimetoden være mindre avgjørende, og "fellesfaktorer" som evnen til å vise empati og forståelse, samt generelle terapeutiske kvaliteter, være mest relevant. Jeg har kompetanse på kognitiv terapi, EMDR og traumeterapi, skjematerapi og aksept og forpliktelsesterapi.

Kompetanse

Jeg har kompetanse på å utrede og behandle de vanligste psykiske problemer hos voksne. Jeg forsøker å fokusere på å tilby målrettet og spesialisert behandling Hvert individ har en unik historie og behov, og jeg forsøker å tilby en skreddersydd terapeutisk opplevelse som respekterer din individualitet, samtidig som jeg forventer samarbeid og aktiv deltakelse fra din del.

Video

Behandling av de fleste psykiske lidelser hos voksne kan utføres via video. Et alternativ om du i perioder ikke kan møte på kontoret.

Problemstillinger jeg behandler:

Angstlidelser. Depresjon Selvbilde Spiseforstyrrelser Stressmestring Søvnvansker Relasjonsvansker Personlighetsvansker Traumelidelser