Om meg

Hvem er Henrik Riekeles Vik

Under følger relevant informasjon om meg, først og fremst utdanning og erfaring som psykolog.

Om meg

Hvem er Henrik Riekeles Vik

Under følger relevant informasjon om meg, først og fremst utdanning og erfaring som psykolog.

Om meg

Hvem er Henrik Riekeles Vik

Under følger relevant informasjon om meg, først og fremst utdanning og erfaring som psykolog.

People in the office
People in the office
People in the office
People in the office

Min bakgrunn

Erfaring

Avtalespesialist, Riekeles Vik AS, 0192 Gamle Oslo – 2018-dags dato Klinisk behandling voksne pasienter. Psykologspesialist Diakonhjemmet Omsorg, Oslo - 2016-2018 Klinisk behandling av voksne pasienter og studenter. Psykologspesialist privat praksis – 2008-2018 Klinisk behandling voksne pasienter. Psykologspesialist, Follo ARA, Ahus, Rop Enheten, Ski, 2013-2016 Faglig ansvarlig, behandler, veileder. Døgnbehandling. Spesialisthelsetjenesten. - Utredning og behandling av pasienter med rus og psykiske lidelser, voksne klienter. Ahus, ROP enheten, Vestveien 15, 1400 Ski Psykologspesialist, Follo DPS, Ahus, Post 3, Ski, 2011-2012 Faglig ansvarlig, behandler, veileder. Døgnbehandling. Spesialisthelsetjenesten. - Utredning og behandling av pasienter med ulike psykiske lidelser. Ahus, Follo DPS døgn, Vestveien 15, 1400 Ski Psykologspesialist, Follo DPS, Allmenpoliklinisk enhet, Ski, 2009-2011 Behandler og veileder. Ambulant behandling. Spesialisthelsetjenesten. - Utredning og behandling av pasienter med alvorlig psykiske lidelser. Ahus, Follo DPS, Åsenveien 3, 1400 Ski Psykologs, BUP Moss, 2008-2009 Behandler. Poliklinisk behandling. Spesialisthelsetjenesten. - Utredning og behandling av barn. BUPP Moss, Per Gynts vei 84, 1535 Moss Psykolog, Eswin Ruud DPS, 2007 - 2008 Behandler, akuttposten, døgnenheten. Spesialisthelsetjenesten. - Utredning og behandling av pasienter med akutte lidelser. Frivillig døgnbehandling. Sykehuset Østfold, Edwin Ruud DPS, Edwin Ruuds vei 4, 1850 Mysen Konstituert seksjonsleder, Edwin Ruud DPS, poliklinikken, 2005 - 2009 Ledelse. Spesialisthelsetjenesten. - Økonomisk ansvar - Personal ansvar - Faglig ansvar. Sykehuset Østfold, Edwin Ruud DPS, Edwin Ruuds vei 4, 1850 Mysen Psykolog, Edwin Ruud DPS, 2003 - 2005 Behandler, poliklinikken. Spesialisthelsetjenesten. - Utredning og behandling av pasienter med almennpsykiatriske lidelser. Sykehuset Østfold, Edwin Ruud DPS, Edwin Ruuds vei 4, 1850 Mysen Miljøarbeider / pleieassistent, akuttposter DPS Vinderen – 1996 - 2003 Akuttposten, døgnenheten. Spesialisthelsetjenesten. - Akuttinnlagte pasienter. - Tvungent psykisk helsevern. Diakonhjemmet sykehus, Psykiatri Vinderen, Oslo VEILEDERERFARING Veileder i kognitiv terapi for Norsk Forening for Kognitiv terapi fra 2010 - dags dato Veileder for Rask Psykisk Helse, Stovner, 2018 - dags dato

Erfaring

Avtalespesialist, Riekeles Vik AS, 0192 Gamle Oslo – 2018-dags dato Klinisk behandling voksne pasienter. Psykologspesialist Diakonhjemmet Omsorg, Oslo - 2016-2018 Klinisk behandling av voksne pasienter og studenter. Psykologspesialist privat praksis – 2008-2018 Klinisk behandling voksne pasienter. Psykologspesialist, Follo ARA, Ahus, Rop Enheten, Ski, 2013-2016 Faglig ansvarlig, behandler, veileder. Døgnbehandling. Spesialisthelsetjenesten. - Utredning og behandling av pasienter med rus og psykiske lidelser, voksne klienter. Ahus, ROP enheten, Vestveien 15, 1400 Ski Psykologspesialist, Follo DPS, Ahus, Post 3, Ski, 2011-2012 Faglig ansvarlig, behandler, veileder. Døgnbehandling. Spesialisthelsetjenesten. - Utredning og behandling av pasienter med ulike psykiske lidelser. Ahus, Follo DPS døgn, Vestveien 15, 1400 Ski Psykologspesialist, Follo DPS, Allmenpoliklinisk enhet, Ski, 2009-2011 Behandler og veileder. Ambulant behandling. Spesialisthelsetjenesten. - Utredning og behandling av pasienter med alvorlig psykiske lidelser. Ahus, Follo DPS, Åsenveien 3, 1400 Ski Psykologs, BUP Moss, 2008-2009 Behandler. Poliklinisk behandling. Spesialisthelsetjenesten. - Utredning og behandling av barn. BUPP Moss, Per Gynts vei 84, 1535 Moss Psykolog, Eswin Ruud DPS, 2007 - 2008 Behandler, akuttposten, døgnenheten. Spesialisthelsetjenesten. - Utredning og behandling av pasienter med akutte lidelser. Frivillig døgnbehandling. Sykehuset Østfold, Edwin Ruud DPS, Edwin Ruuds vei 4, 1850 Mysen Konstituert seksjonsleder, Edwin Ruud DPS, poliklinikken, 2005 - 2009 Ledelse. Spesialisthelsetjenesten. - Økonomisk ansvar - Personal ansvar - Faglig ansvar. Sykehuset Østfold, Edwin Ruud DPS, Edwin Ruuds vei 4, 1850 Mysen Psykolog, Edwin Ruud DPS, 2003 - 2005 Behandler, poliklinikken. Spesialisthelsetjenesten. - Utredning og behandling av pasienter med almennpsykiatriske lidelser. Sykehuset Østfold, Edwin Ruud DPS, Edwin Ruuds vei 4, 1850 Mysen Miljøarbeider / pleieassistent, akuttposter DPS Vinderen – 1996 - 2003 Akuttposten, døgnenheten. Spesialisthelsetjenesten. - Akuttinnlagte pasienter. - Tvungent psykisk helsevern. Diakonhjemmet sykehus, Psykiatri Vinderen, Oslo VEILEDERERFARING Veileder i kognitiv terapi for Norsk Forening for Kognitiv terapi fra 2010 - dags dato Veileder for Rask Psykisk Helse, Stovner, 2018 - dags dato

Erfaring

Avtalespesialist, Riekeles Vik AS, 0192 Gamle Oslo – 2018-dags dato Klinisk behandling voksne pasienter. Psykologspesialist Diakonhjemmet Omsorg, Oslo - 2016-2018 Klinisk behandling av voksne pasienter og studenter. Psykologspesialist privat praksis – 2008-2018 Klinisk behandling voksne pasienter. Psykologspesialist, Follo ARA, Ahus, Rop Enheten, Ski, 2013-2016 Faglig ansvarlig, behandler, veileder. Døgnbehandling. Spesialisthelsetjenesten. - Utredning og behandling av pasienter med rus og psykiske lidelser, voksne klienter. Ahus, ROP enheten, Vestveien 15, 1400 Ski Psykologspesialist, Follo DPS, Ahus, Post 3, Ski, 2011-2012 Faglig ansvarlig, behandler, veileder. Døgnbehandling. Spesialisthelsetjenesten. - Utredning og behandling av pasienter med ulike psykiske lidelser. Ahus, Follo DPS døgn, Vestveien 15, 1400 Ski Psykologspesialist, Follo DPS, Allmenpoliklinisk enhet, Ski, 2009-2011 Behandler og veileder. Ambulant behandling. Spesialisthelsetjenesten. - Utredning og behandling av pasienter med alvorlig psykiske lidelser. Ahus, Follo DPS, Åsenveien 3, 1400 Ski Psykologs, BUP Moss, 2008-2009 Behandler. Poliklinisk behandling. Spesialisthelsetjenesten. - Utredning og behandling av barn. BUPP Moss, Per Gynts vei 84, 1535 Moss Psykolog, Eswin Ruud DPS, 2007 - 2008 Behandler, akuttposten, døgnenheten. Spesialisthelsetjenesten. - Utredning og behandling av pasienter med akutte lidelser. Frivillig døgnbehandling. Sykehuset Østfold, Edwin Ruud DPS, Edwin Ruuds vei 4, 1850 Mysen Konstituert seksjonsleder, Edwin Ruud DPS, poliklinikken, 2005 - 2009 Ledelse. Spesialisthelsetjenesten. - Økonomisk ansvar - Personal ansvar - Faglig ansvar. Sykehuset Østfold, Edwin Ruud DPS, Edwin Ruuds vei 4, 1850 Mysen Psykolog, Edwin Ruud DPS, 2003 - 2005 Behandler, poliklinikken. Spesialisthelsetjenesten. - Utredning og behandling av pasienter med almennpsykiatriske lidelser. Sykehuset Østfold, Edwin Ruud DPS, Edwin Ruuds vei 4, 1850 Mysen Miljøarbeider / pleieassistent, akuttposter DPS Vinderen – 1996 - 2003 Akuttposten, døgnenheten. Spesialisthelsetjenesten. - Akuttinnlagte pasienter. - Tvungent psykisk helsevern. Diakonhjemmet sykehus, Psykiatri Vinderen, Oslo VEILEDERERFARING Veileder i kognitiv terapi for Norsk Forening for Kognitiv terapi fra 2010 - dags dato Veileder for Rask Psykisk Helse, Stovner, 2018 - dags dato

Utdanning

Cand. Psychol. Universitetet i Oslo – 1999 - 2003 Grunnfag psykologi, Universitetet i Oslo, 1995 - 1996 Grunnfag statsvitenskap, Universitetet i Oslo, 1992 Ex. Phil., Oppland Distriktshøgskole, Lillehammer – 1990 KURS / SERTIFISERINGER MMPI kurs, Oslo, 2016 Wais IV kurs, Oslo, 2014 «Tryggere traumeterapeuter» , Oslo, 2013 Kompetansehevingsprogram for spesialisthelsetjentesten ift forståelse og arbeid med traumatiserte pasienter. Veilederutdanning i Kognitiv Terapi, Oslo, Trondheim, Manchester, 2008 - 2010 2 årig veilederutdanning i kognitiv terapi i regi av Norsk forening for kogntiv terapi. Spesialistgodkjenning klinisk voksepsykologi, Oslo, 13. JULI 2009 Godkjent klinisk psykolog med fordypning klinisk voksenpsykologi, Norsk psykologforening. Innføringsseminar i kognitiv terapi, Oslo 2005 - 2007 2 årig innføringsseminar i kognitiv terapi for leger og psykologer i regi av Norsk forening for kogntiv terapi. Videreutdanning i gruppeterapi, Oslo, 2005 - 2006 2 årig videreutdanning i gruppeterapi i regi av Institutt for aktiv psykoterapi. EMDR sertifisering, level II, OSLO, 2006 Videreutdanning i EMDR terapi. EMDR sertifisering, level I, OSLO, 2005 Grunnleggende utdanning i EMDR terapi.

Utdanning

Cand. Psychol. Universitetet i Oslo – 1999 - 2003 Grunnfag psykologi, Universitetet i Oslo, 1995 - 1996 Grunnfag statsvitenskap, Universitetet i Oslo, 1992 Ex. Phil., Oppland Distriktshøgskole, Lillehammer – 1990 KURS / SERTIFISERINGER MMPI kurs, Oslo, 2016 Wais IV kurs, Oslo, 2014 «Tryggere traumeterapeuter» , Oslo, 2013 Kompetansehevingsprogram for spesialisthelsetjentesten ift forståelse og arbeid med traumatiserte pasienter. Veilederutdanning i Kognitiv Terapi, Oslo, Trondheim, Manchester, 2008 - 2010 2 årig veilederutdanning i kognitiv terapi i regi av Norsk forening for kogntiv terapi. Spesialistgodkjenning klinisk voksepsykologi, Oslo, 13. JULI 2009 Godkjent klinisk psykolog med fordypning klinisk voksenpsykologi, Norsk psykologforening. Innføringsseminar i kognitiv terapi, Oslo 2005 - 2007 2 årig innføringsseminar i kognitiv terapi for leger og psykologer i regi av Norsk forening for kogntiv terapi. Videreutdanning i gruppeterapi, Oslo, 2005 - 2006 2 årig videreutdanning i gruppeterapi i regi av Institutt for aktiv psykoterapi. EMDR sertifisering, level II, OSLO, 2006 Videreutdanning i EMDR terapi. EMDR sertifisering, level I, OSLO, 2005 Grunnleggende utdanning i EMDR terapi.

Utdanning

Cand. Psychol. Universitetet i Oslo – 1999 - 2003 Grunnfag psykologi, Universitetet i Oslo, 1995 - 1996 Grunnfag statsvitenskap, Universitetet i Oslo, 1992 Ex. Phil., Oppland Distriktshøgskole, Lillehammer – 1990 KURS / SERTIFISERINGER MMPI kurs, Oslo, 2016 Wais IV kurs, Oslo, 2014 «Tryggere traumeterapeuter» , Oslo, 2013 Kompetansehevingsprogram for spesialisthelsetjentesten ift forståelse og arbeid med traumatiserte pasienter. Veilederutdanning i Kognitiv Terapi, Oslo, Trondheim, Manchester, 2008 - 2010 2 årig veilederutdanning i kognitiv terapi i regi av Norsk forening for kogntiv terapi. Spesialistgodkjenning klinisk voksepsykologi, Oslo, 13. JULI 2009 Godkjent klinisk psykolog med fordypning klinisk voksenpsykologi, Norsk psykologforening. Innføringsseminar i kognitiv terapi, Oslo 2005 - 2007 2 årig innføringsseminar i kognitiv terapi for leger og psykologer i regi av Norsk forening for kogntiv terapi. Videreutdanning i gruppeterapi, Oslo, 2005 - 2006 2 årig videreutdanning i gruppeterapi i regi av Institutt for aktiv psykoterapi. EMDR sertifisering, level II, OSLO, 2006 Videreutdanning i EMDR terapi. EMDR sertifisering, level I, OSLO, 2005 Grunnleggende utdanning i EMDR terapi.

Annen informasjon

Leder sektorutvalget for avtalespesialister NPF Medlem forhandlingsutvalget for avtalespesialister NPF Styreleder Kognito AS

Annen informasjon

Leder sektorutvalget for avtalespesialister NPF Medlem forhandlingsutvalget for avtalespesialister NPF Styreleder Kognito AS

Annen informasjon

Leder sektorutvalget for avtalespesialister NPF Medlem forhandlingsutvalget for avtalespesialister NPF Styreleder Kognito AS

mine verdier

Verdier jeg navigerer etter

Profesjonell utøvelse

Som psykolog forplikter vi oss til å utøve vår profesjon med høy etisk standard og faglig dyktighet. Vi er forpliktet til å holde oss oppdatert på ny forskning og utvikler kontinuerlig vår kompetanse gjennom livslang læring.


Klientsentrert tilnærming

Pasientens behov og perspektiv står sentralt i mitt arbeid. Jeg forsøker å anerkjenne pasientens unike situasjon og samarbeider tett for å finne best mulige løsninger. Klientens autonomi og medbestemmelse respekteres og verdsettes. Det søkes å innhentes tilbakemelding underveis på opplevd effekt på behandling og tilnærming.


Åpen kommunikasjon

Jeg etterstreber åpen, ærlig og respektfull kommunikasjon med mine pasienter. Jeg forsøker å lytte aktivt, vise empati og ber om tilbakemeldinger for å sikre at jeg møter pasientens behov på en god måte. Jeg har en relativt direkte kommunikasjonsstil.


Profesjonell utvikling

Jeg erkjenner viktigheten av kontinuerlig profesjonell utvikling gjennom videreutdanning og forsøk på å tillegne meg ny kunnskap.

Profesjonalitet

Søker en høy etisk standard og faglig oppdatert kunnskap.

Profesjonalitet

Søker en høy etisk standard og faglig oppdatert kunnskap.

Profesjonalitet

Søker en høy etisk standard og faglig oppdatert kunnskap.

Klientsentrert tilnærming

Søker tilpasning av behandlingen gjennom aktivt samarbeid med pasienten.

Klientsentrert tilnærming

Søker tilpasning av behandlingen gjennom aktivt samarbeid med pasienten.

Klientsentrert tilnærming

Søker tilpasning av behandlingen gjennom aktivt samarbeid med pasienten.

Åpen kommunikasjon

Søker tilbakemelding, er åpen og direkte i min tilbakemelding.

Åpen kommunikasjon

Søker tilbakemelding, er åpen og direkte i min tilbakemelding.

Åpen kommunikasjon

Søker tilbakemelding, er åpen og direkte i min tilbakemelding.

Profesjonell utvikling

Søker oppdatert kunnskap

Profesjonell utvikling

Søker oppdatert kunnskap

Profesjonell utvikling

Søker oppdatert kunnskap