Veiledning

Veiledning av helsepersonell

Jeg tilbyr veiledning av helsepersonell. Dette inkluderer psykologer i spesialisering og helsepersonell i bydel og kommuner, som Rask Psykisk Helse.


Veiledning

Veiledning av helsepersonell

Jeg tilbyr veiledning av helsepersonell. Dette inkluderer psykologer i spesialisering og helsepersonell i bydel og kommuner, som Rask Psykisk Helse.


Veiledning

Veiledning av helsepersonell

Jeg tilbyr veiledning av helsepersonell. Dette inkluderer psykologer i spesialisering og helsepersonell i bydel og kommuner, som Rask Psykisk Helse.


Metoder jeg jobber etter

Mitt rammeverk for tenkning rundt psykiske vansker er først og fremst forankret i kognitiv atferdsterapi, aksept og forpliktelsesterapi, samt skjematerapi.

Kompetanse

Jeg har jobbet med veiledning av helsepersonell siden 2003. Ansatte i kommuner og bydel, leger og psykologer i videreutdanning i kognitiv terapi, samt psykologer i spesialisering.

Metoder jeg jobber etter

Mitt rammeverk for tenkning rundt psykiske vansker er først og fremst forankret i kognitiv atferdsterapi, aksept og forpliktelsesterapi, samt skjematerapi.

Kompetanse

Jeg har jobbet med veiledning av helsepersonell siden 2003. Ansatte i kommuner og bydel, leger og psykologer i videreutdanning i kognitiv terapi, samt psykologer i spesialisering.

Metoder jeg jobber etter

Mitt rammeverk for tenkning rundt psykiske vansker er først og fremst forankret i kognitiv atferdsterapi, aksept og forpliktelsesterapi, samt skjematerapi.

Kompetanse

Jeg har jobbet med veiledning av helsepersonell siden 2003. Ansatte i kommuner og bydel, leger og psykologer i videreutdanning i kognitiv terapi, samt psykologer i spesialisering.