Mine tilbud

Individualterapi

Jeg tilbyr individualterapi for de fleste psykologiske problemer. Behandlingen er som regel fundert i kognitiv atferdsterapi for angst og depresjonsvansker, og noe skjematerapi ved personlighetsproblematikk og relasjonelle vansker. I tillegg er jeg opptatt av at det bør settes konkrete mål for behandlingen, og at du som pasient er villig til å forplikte deg til å jobbe konkret og atferdsrettet med dine utfordringer også mellom timene.

Du vil få et tentativt estimat for hvor lenge terapien vil vare etter noen timers behandling. Denne rammen kan f.eks være 10, 20 eller 40 timer, avhengig av problemstilling. Noen ganger kan det være hensiktsmessig å trappe ned den aktive behandlingsfasen, og komme tilbake til et par oppfriskningstimer for å holde innholdet fra terapien ved like, samt sørge for at ny og mer hensiktsmessig atferd opprettholdes.

Noe behandling kan også utføres via video. Du vil da få en lenke tilsendt i forkant av timen.

Noen problemstillinger jeg jobber med:

 • Angstlidelser som generalisert angst, helseangst, sosial angst, tvangstanker og -handlinger, panikkangst og agorafobi
 • Enkeltstående traumer.
 • Depresjon av moderat grad. Lett depresjon bør behandles lokalt i bydel eller kommune, dyp depresjon med suicidalitet bør behandles på lokalt DPS.
 • Noe personlighetsproblematikk av lett til moderat alvorlighet, hvor det funksjonsnivået er moderat svekket. Mer alvorlig personlighetsproblematikk med alvorlig funksjonsfall er bedre behandlet på DPS eller andre steder med tilbud om bredere og mer fleksibel oppfølging enn min private solopraksis.
 • Spiseforstyrrelser med BMI over 17, samt kroppsdysmorfofobi.
 • Noe rus og avhengighet hvor det er stor motivasjon for endring, samt reell evne til å forplikte seg til endring.

Noen problemstillinger jeg ikke jobber med:

 • Psykoselidelser
 • ADHD
 • Autismespekterproblematikk, inkludert Asperger
 • Psykisk utviklingshemming
 • Alvorlige personlighetsforstyrrelser med høy grad av ustabil atferd

Gruppeterapi

Gruppe for relasjonelle utfordringer

Denne gruppen er for deg som sliter med relasjonelle vansker. Det kan handle om selvfølelse, tilknytningsstil, tillit og uhensiktsmessige tanker om en selv og andre som gjør det vanskelig å forme vennskap og kjærlighetsforhold.

 • Gruppen går hver torsdag fra kl. 10.
 • Max 6-7 deltakere
 • Rullerende inntak, ledig plass når en annen avslutter.
 • Deltakere må forplikte seg til fast oppmøte i minimum 6 mnd.

Gruppe for sosial angst

Denne gruppen er for deg med sosial angst. Du er plaget med sterk selvbevissthet og unnvikelse i sosiale situasjoner eller når du må prestere foran andre. Du må være villig til å øve på ny og hensiktsmessig atferd i gruppen. Den er ikke for deg som har unnvikende personlighetsforstyrrelse.

 • Gruppen går hver torsdag fra kl. 15.
 • Max 6-7 deltakere.
 • Rullerende inntak, ledig når en annen deltaker slutter.
 • Deltakere må forplikte seg til fast oppmøte i 6 mnd.
 • Må være villig til å gjennomføre utfordrende øvelser og hjemmeoppgaver.

Veiledning

Jeg tilbyr også veiledningsoppdrag. Per i dag veileder jeg leger og psykologer for Norsk Forening for Kognitiv Terapi, noe jeg har gjort i flere år.

I tillegg veileder jeg Rask Psykisk Helsehjelp Stovner.

Jeg har ca 20 års erfaring med veiledning, både helsepersonell som psykologer i spesialisering, kommunale helseteam og forskjellig helsepersonell i videreutdanning.

Ta kontakt ved interesse eller spørsmål om veiledning.